Aktuality
Registrace pro cesty do USA

Registrace pro cesty do USA

3.9.2010

 

 

 

Dne 17.11.2008 byla pro občany České republiky zrušena vízová povinnost pro cesty do Spojených států.
Cestující, kteří mají zájem o vstup do Spojených států v rámci programu bezvízového styku se musí nyní podrobit zvýšeným bezpečnostním požadavkům. Před cestou je nutno vyplnit tzv. cestovní registraci ESTA.

 

 • Co je bezvízový program?
  Bezvízový program umožňuje občanům ČR cestovat do Spojených států na turistickou nebo služební cestu do 90 dnů pobytu bez víz.
   
 • Co je cestovní registrace?
  V zájmu zvýšení bezpečnosti cestování do Spojených států v rámci programu bezvízového styku došlo ke zvýšení bezpečnostních požadavků.

  Občané ČR, budou mít možnost nově cestovat do USA bez víz, ale budou muset před svojí cestou do Spojených států získat cestovní registraci.
 • Proces získání cestovní registrace funguje takto:
  Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS) a úřad celní a hraniční ochrany USA poskytuje bezpečné webové stránky, na kterých naleznete výše zmíněný automatický formulář čili cestovní registraci ESTA.

  Vy nebo třetí strana vaším jménem vyplníte a požádáte tak o cestovní registraci.

  Po vložení požadovaných informací pomocí bezpečné webové stránky systém prověří vaši žádost a určí, jste-li způsobilí cestovat do Spojených států v rámci bezvízového programu bez platného víza.

  Systém vám poskytne automatickou odpověď a před vaším vstupem na palubu letadla, přepravce elektronicky ověří u úřadu celní a hraniční ochrany USA, že vám byla vydána registrace k cestě.
 • Zaručuje mi cestovní registrace vstup do Spojených států?
  Je-li elektronická registrace odsouhlasena, tento souhlas vás pouze opravňuje k cestě do Spojených států v rámci bezvízového programu, ale nezaručuje vám automaticky i vstup do Spojených států.

  Po příletu do Spojených států projdete vstupní kontrolou v místě vstupu, provedenou pracovníkem Úřadu celní a hraniční ochrany USA (United States Customs and Border Protection), který může rozhodnout, že není možné vás přijmout v rámci bezvízového programu nebo z jakýchkoli jiných důvodů v souladu se zákony Spojených států.
 • Co mám dělat, pokud moje žádost o cestovní autorizaci bude zamítnuta?

  Pokud obdržíte na svoji žádost o cestovní autorizaci odpověď Cesta nepovolena, ale přejete si pokračovat ve svých cestovních plánech, navštivte prosím webové stránky Ministerstva zahraničí Spojených států, kde naleznete další informace o tom, jak požádat o víza.

  Zamítnutí žádosti o cestovní autorizaci vám pouze brání cestovat do Spojených států v rámci bezvízového programu.

  Neznamená to, že nejste způsobilí k vydání standardního víza pro cestu do Spojených států.

  Žádný soud nemá pravomoc znovu ověřit rozhodnutí o vaší způsobilosti k cestě podle elektronického systému cestovní registrace.
 • Jak dlouho před cestou si mám o autorizaci ESTA žádat?
  K usnadnění procesu autorizace se doporučuje registrovat se v systému nejpozději 72 hodin před cestou. Nicméně žádosti mohou být v rámci bezvízového programu podány kdykoliv před cestou do Spojených států.

  Cestující ze zemí bezvízového styku nemusí mít před zažádáním o autorizaci žádné konkrétní cestovní plány. Každá odsouhlasená žádost ESTA je platná dva roky nebo do vypršení platnosti pasu, pokud se tak stane dříve.

  Cestujícím je doporučeno si o autorizaci ESTA požádat na webových stránkách hned, jakmile začnou cestu do Spojených států plánovat. Pokud se žadatelova adresa nebo itinerář cesty změní až po odsouhlasení žádosti, je možné ji jednoduše aktualizovat na webových stránkách ESTA.

  Cestující, kterým nebude žádost vyřízena, nemusí být vpuštěni na palubu letadla, může jim být například pozdrženo zpracování nebo zamítnut vstup do Spojených států.
 • Jak dlouho autorizace systémem ESTA trvá?
  Jakmile cestující vyplní a podá žádost on-line, bude zkontrolována příslušnými databázemi. Ve většině případů ESTA okamžitě vydá rozhodnutí o způsobilosti cestujícího.

  Žádost ESTA může být:
  a) Odsouhlasena: Žadatelé mohou vycestovat do Spojených států
  b) Čekající na projednání: Žadatelé budou muset vyčkat na vydání konečného rozhodnutí dalších 72 hodin
  c) Neodsouhlasena: Žadatelé, kterým bude žádost zamítnuta, budou odkázáni na webové stránky http://www.travel.state.gov/, kde získají informace, jak žádat o víza.
 • Jak dlouho bude cestovní povolení vydané systémem ESTA platné?
  Každá žádost odsouhlasená systémem ESTA bude platná po dobu dvou let, během kterých může žadatel vycestovat do Spojených států opakovaně, aniž aby žádal o další povolení. Cestujícím, kterým bude žádost odsouhlasena, ale jejich pas vyprší dříve než za dva roky, bude vydáno povolení ESTA pouze do doby platnosti pasu.
 • Existuje za žádost ESTA nějaký poplatek?
  Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost USA (DHS) zavádí od 8. září 2010 poplatek za registraci Elektronického systému cestovní autorizace (ESTA). DHS jeho účtování zvažovalo od zavedení systému, aby se pokryly administrativní náklady.

  Poplatek se skládá ze dvou částí: 4 dolary za zpracování žádosti, pokud je žádost schválena a žadatel obdrží souhlas k cestě do USA v rámci bezvízového programu, bude z kreditní karty žadatele odečteno dalších 10 dolarů. Pokud je ESTA zamítnuta, žadateli je účtován pouze poplatek za zpracování žádosti.
 • Může cestující podat žádost přes systém ESTA, pokud bude chtít do Spojených států vycestovat narychlo?
  Cestující ze zemí bezvízového styku nemusí mít specifické cestovní plány, než o autorizaci požádají. DHS doporučuje o autorizaci ESTA požádat hned, jakmile žadatel začne cestu do Spojených států plánovat a nejpozději 72 hodin před odletem. Nicméně systém ESTA se bude snažit vyhovět i cestujícím, kteří požádali na poslední chvíli nebo musí do Spojených států vycestovat urgentně.
 • Jaké informace budu potřebovat k vyplnění žádosti o autorizaci systémem ESTA?
  Cestující musí poskytnout v angličtině tyto údaje: jméno, datum narození, pasové informace, číslo letu a adresu pobytu ve Spojených státech. Cestující bude muset také zodpovědět dotazy týkající se nakažlivých chorob, případného trestního stíhání a mimo jiné i dotazy ohledně zamítnutí předešlých žádostí o vízum nebo deportace.
 • Budu muset opakovaně žádat o autorizaci prostřednictvím systému ESTA?
  Ano, je řada situací, které si vyžádají novou cestovní autorizaci ESTA. Jestliže jste dostali nový cestovní pas nebo jste změnili jméno či jiné osobní údaje, musíte podat novou žádost.

  Pokud se vaše cestovní plány změnily poté, co vaše žádost byla schválena, můžete tyto informace aktualizovat prostřednictvím internetových stránek ESTA. Žádost systému ESTA může být aktualizovaná před každou cestou, tak aby odrážela skutečný program.

  Registrace systému ESTA se budou zpravidla udělovat na dva roky, nebo dokud nevyprší platnost žadatelova pasu; záleží na skutečnosti, co nastane dřív.  ESTA určí délku platnosti v návaznosti na schválení žádosti.
 • Co mám dělat, když se informace v mém cestovním pasu změnily?
  Pokud cestující má nový pas anebo pokud jsou v pasu změnu, musí si vyplnit novou žádost o cestovní autorizaci ESTA.
 • Co mám dělat, pokud ESTA mou žádost zamítne?
  Jestliže je žádost systémem ESTA zamítnuta a žadatel chce svou cestu uskutečnit, bude muset zažádat o nepřistěhovalecká víza na Velvyslanectví USA nebo Konzulátu USA. Více informaci k získávání víz získáte na webových stránkách http://www.travel.state.gov/.
 • Pokud ESTA odmítne mou registraci, mohu znovu zažádat?
  Žádost o cestovní registraci můžete znovu vyplnit po uplynutí deseti dní. Uvědomte si ale, že pokud se nezmění vaše situace, nesplňujete požadavky pro systém ESTA a budete muset zažádat o nepřistěhovalecké vízum na Velvyslanectví USA nebo Konzulátu USA. Pokud navíc při vyplňování nové žádost vyplníte nepravdivé údaje tak, abyste splnili podmínky ESTA, můžete se stát trvale nezpůsobilým pro vstup na území USA.

 

Pro nabídku zájezdů do USA klikněte zde (odkaz).