Delegát

Delegátem se rozumí zástupce cestovní kanceláře, k jehož základním povinnostem patří:

  • asistence u příletů a odletů v místě pobytu 
  • podání základních informací k pobytu v jednotlivých oblastech a hotelích během první informační schůzky
  • zprostředkování a prodej fakultativních výletů během "úředních hodin".
  • pomoc při řešení naléhavých problémů (nemoc, úraz, nutnost náhlého návratu do vlasti apod.)

Úřední hodiny jsou stanoveny na základě množství klientů v daném hotelu a samozřejmě na základě individuální potřeby klientů. Informace o úředních hodinách a kontaktní adresa s telefonem se nacházejí většinou na hotelové nástěnce či v hotelové knize dané cestovní kanceláře v recepci hotelu. Vzhledem k tomu, že delegáti mají na starost klienty více hotelů v celé oblasti a musí asistovat u příletů a odletů několikrát týdně, je nutná jistá shovívavost v posuzování jejich jednání, co se týče operativnosti a četnosti docházení do hotelu. Pokud jej zrovna nevidíme v našem hotelu, neznamená to, že se válí někde na pláži. Je dost možné, že zrovna řeší nějaký problém klientů z vedlejšího hotelu.  

Není možno počítat s přítomností delegáta od rána do večera každý den. 

Věřte, že cestovní kanceláře se snaží vybírat na posty delegátů ty nejkvalitnější lidi, jejichž hlavním zájmem je vaše spokojenost. Pokud přece jen nejste s prací delegáta spokojeni, zapište si dobře jeho jméno a po návratu z dovolené napište své výhrady cestovní kanceláři.