Délka zájezdu

V souladu s §852a, odst. 1, zákona č. 159/1999 Sb. a §852b, odst. 1, písmeno b), zákona č. 159/1999 Sb. zájezd vždy:

  • začíná momentem čerpání některé ze služeb uvedených v cestovní smlouvě, tzn. čerpáním dopravy ve chvíli zahájení procesu odbavení na letišti v České republice (u autobusové dopravy na místě srazu se zástupcem cestovní kanceláře), nikoli časem vstupu do hotelového pokoje,
  • a končí po příletu z destinace, po ukončení čerpání poslední ze služeb v rámci cestovní smlouvy, tedy momentem ukončení čerpání dopravy po průchodu klientů (i se zavazadly) pasovou a celní kontrolou opět na letišti (u autobusové dopravy v cílovém místě) v České republice.

Termín zájezdu je tedy v cestovní smlouvě vymezen daty, mezi kterými dochází k čerpání všech služeb v rámci dané cestovní smlouvy (všech služeb zahrnutých do zájezdu). 

 

Jak je určena délka pobytu?

  • Je určena počtem dní a počtem nocí.
  • Počet dní je stanoven v rámci mezinárodních konvencí na základě tzv. technického pobytového dne, podle kterých první den pobytu začíná hodinou srazu klienta se zástupcem cestovní kanceláře na letišti při odletu či u autobusové dopravy na místě srazu a poslední den pobytu končí příletem/příjezdem do místa příletu/příjezdu.
  • Příklad: je-li odlet 22/05 v 01.50 (tzn. v noci z 21/05 na 22/05), sraz účastníků zájezdu na letišti je vždy 2 hodiny před odletem, tj. 21/05 ve 23.50, první den pobytu tudíž začíná dnem 21/05; stejně tak při návratu: je-li přílet dne 02/06 v 00.50 (tzn. v noci z 01/06 na 02/06), poslední den pobytu končí dnem 02/06. Tento způsob výpočtu je důležitý zejména pro sjednání pojištění, neboť je potřeba být pojištěn od nástupu na dovolenou až po návrat zpět do vlasti.
  • Počet nocí je stanoven skutečným pobytem klienta v hotelu od obsazení hotelového pokoje do jeho opuštění. Všeobecně platí, že hotelové pokoje jsou klientům dány k dispozici po 12.00 hod. první den pobytu a pokoje musí být uvolněny do 12.00 hod. poslední den pobytu.
  • Příklad: je-li příjezd do hotelu dne 22/05 v 05.00 ráno a je-li klient ihned ubytován v pokoji, je jako první noc pobytu počítána již noc z 21/05 na 22/05; je-li však ubytován až po 12.00 hod., je jako první noc počítána noc z 22/05 na 23/05. Podobně je to s poslední nocí: je-li odjezd z hotelu dne 02/06 v 00.50 hod. a je-li klient ve svém pokoji až do odjezdu, tzn. do 00.45, je jako poslední noc počítána noc z 01/06 na 02/06; opustí-li však klient pokoj 01/06 ve 12.00 hod. a vyčká na recepci až do odjezdu 02/06 v 00.50 hod., je jako poslední noc počítána noc z 31/05 na 01/06.
  • Určování počtu dní, které zájezd trvá (což mimochodem není synonymum pro výše objasněný výraz „termín zájezdu“, uvedený v cestovní smlouvě), je třeba posuzovat tak, že první a poslední den zájezdu jsou dny určeny vesměs k přepravě a není proto možné je považovat za dny plnocenného rekreačního pobytu.