Reklamace zavazadel

Ztráta nebo poškození zavazadel v letadle můžou pořádně znepříjemnit dovolenou. Přesto máte možnost se bránit a není vše ztracené. Co dělat, aby reklamace zabrala co nejméně času?

Odbavená zavazadla
Nebo také tzv. „zapsaná zavazadla“, jsou zavazadla, která jsou opatřena zavazadlovým lístkem s identifikačním číslem. Tento lístek je zavazadlu přidělen při osobním odbavení na letišti u přepážky check-in. Může se hodit:

Reklamace zavazadel - Praha Ruzyně
Reklamace zavazadel - Ostrava Mošnov
Reklamace zavazadel - Brno Tuřany
Reklamace zavazadel - Karlovy Vary
Reklamace zavazadel - Pardubice
 
Zavazadlový lístek má dvě části – delší část je připevněna k zavazadlu, které takto označené následně putuje nejprve do letištní třídírny zavazadel a následně pak do zavazadlového prostoru letadla, kterým poletíte i vy. Druhou část lístku tvoří menší ústřižek, který zaměstnanec přepážky check-in připevní (přilepí) nejčastěji k palubní vstupence.

Ne vždy se ale povede, aby takto jasně označené vaše zavazadlo opustilo letiště na stejném letu, na který jste odbaveni vy. Jiná situace může nastat, když zavazadlo je doručeno, avšak bylo během manipulace s ním poškozeno či jinak znehodnoceno.

Pak v cílové destinaci musíte řešit reklamaci nedoručených, případně poškozených zavazadel. Nedoručené zavazadlo může být buď jen zpožděno a nebo zcela ztraceno.

 

Reklamace poškozených zavazadel
Od příletu cestujícího do jakékoliv destinace je lhůta 7 dnů na dohlášení reklamace poškozeného zavazadla.
Cestující reklamaci uplatní (ohlásí) u handlingového partnera v destinaci, popřípadě nahlásí škodu písemně ve stanovené lhůtě dopravci. Na pozdější dohlášení reklamace není brán zřetel.
Pro potřeby této formy reklamace a následné likvidace pojistné události je třeba zaslat na adresu reklamačního oddělení tyto dokumenty:
* Original Damage Report (také zvaný Property Irregularity Report, neboli PIR)
* Originál letenky a zavazadlového lístku (v případě elektronické letenky je to číslo letenky)
* Doklad o opravě (v případě, že zavazadlo nelze opravit, opravna vystaví potvrzení o neopravitelnosti)
* Účet od zakoupení poškozeného zavazadla.
Bez těchto dokladů nelze reklamaci uplatnit.

 

Reklamace vykradeného zavazadla
Pro dohlášení platí lhůta 7 dnů od obržení zavazadla cestujícím. Cestující reklamaci uplatní (ohlásí) u handlingového partnera v destinaci, popřípadě nahlásí škodu písemně ve stanovené lhůtě dopravci. Na pozdější dohlášení reklamace není brán zřetel.
Pro potřeby této formy reklamace a následné likvidace pojistné události je třeba zaslat na adresu reklamačního oddělení tyto dokumenty:
* Original Damage Report (také zvaný Property Irregularity Report, neboli PIR)
* Originál letenky a zavazadlového lístku (v případě elektronické letenky je to číslo letenky)
* Seznam ztracených věcí s cenou a datem pořízení, účtenky.

 

Reklamace nedoručených (zpožděných) zavazadel
Reklamace nedoručeného zavazadla musí být nahlášena OKAMŽITĚ po příletu cestujícího do jakékoliv destinace. Cestující ohlášení provede u handlingového partnera v destinaci.
Cestující může požádat o proplacení dodatečné výpomoci (2.000 Kč nebo 60 EUR). Je tím myšlena výpomoc vždy pro jednu osobu.
V případě, že cestující neobdrží zavazadlo po delší dobu pobytu, může si nakoupit nezbytně nutné potřeby nad rámec 2.000 Kč nebo 60 EUR, jejichž nákup je nutno doložit účty.
Výjimkou jsou nedoručené kočárky, kompenzace za ně se neproplácí.
Pro potřeby likvidace pojistné události je nutné, aby cestující na adresu reklamačního oddělení zaslal tyto dokumenty:
* Original Damage Report (také zvaný Property Irregularity Report, neboli PIR)
* Originál letenky a zavazadlového lístku (v případě elektronické letenky je to číslo letenky)
* Potvrzení o převzetí první výpomoci (one-off help)
* Seznam věcí zakoupených v destinaci + doklady o koupi (nutné).
Tuto skutečnost musí klient nahlásit nejpozději do 21 dnů od převzetí zavazadla.
Pokud nebylo zavazadlo nalezeno do 4 týdnů, je považováno za ZTRACENÉ.
Pro potřeby reklamace ZTRACENÉHO zavazadla je nutné předložit tyto dokumenty:
* Original Damage Report (také zvaný Property Irregularity Report, neboli PIR)
* Originál letenky a zavazadlového lístku (v případě elektronické letenky je to číslo letenky)
* Seznam ztracených věcí s cenou a datem pořízení, účtenky.

 

Předměty, za které dopravce neodpovídá:
Křehké (sklo, porcelán, láhve s alkoholem, parfémy, brýle, kontaktní čočky…)
Cenné (mobilní telefony, notebooky, šperky, zlato, fotoaparáty, videokamery…)
Slunečníky jsou přepravovány na tzv. „limited repase“ (vlastní odpovědnost) a nebude za jejich ztrátu poskytována kompenzace.