Dovolená v Tunisku - užitečné informace

Do Tuniska se z Evropy dostanete za pár hodin, a přesto to na Vás zanechá dojem, že jste přistáli ve zcela jiném světě. Exoticky na Vás zapůsobí hlavně zdejší architektura s maurskými prvky, ploché střechy, typické bíle omítnuté domy, jasné světlo a neobvyklá vůně. Tunisko leží na pobřeží Středozemního moře mezi Alžírskem a Libyí. Má dlouhé, poměrně členité pobřeží s výrazným Gábeským zálivem zvaným Malá Syrta a několika ostrovy, z nichž největší je Djerba. Pobřeží s bílým pískem láká především návštěvníky, kteří milují koupání.

TUNISKO ve zkratce

 • Mezinárodní zkratka: TUN
 • Měna: TND (1 tuniský dinár = cca 13 Kč)
 • Státní zřízení: republika
 • Hlavní město: Tunis
 • Obyvatelstvo: 10383577
 • Rozloha: 163610 km2
 • Úřední jazyk: arabština, francouzština
 • Časové pásmo: -1

Aktuální informace o pobytu v Tunisku - doporučení MZV ČR ze dne 16.06.2011

Ministerstvo zahraničních věcí ČR informuje, že bezpečnostní situace v Tunisku je stabilizovaná. MZV ČR doporučuje sledovat politickou a bezpečnostní situaci v zemi, zejména pak omezení ze strany tuniských orgánů. V zemi stále platí výjimečný stav. Zákaz nočního vycházení v oblasti velkého Tunisu byl zrušen. V případě cestování po zemi, nejlépe ve skupině, je třeba dbát zvýšené opatrnosti, vyhýbat se shromážděním a demonstracím a dbát pokynů pořádkových služeb a delegátů CK. Ojediněle může docházet ke spontánním demonstracím. Při návštěvě hlavního města se doporučuje dbát zvýšené ostražitosti v blízkosti vládních budov a prezidentského paláce, tedy v oblasti starého města a Kasbahu, Avenue Bourguiba a Kartága.
Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Tunisko - všeobecné informace

 • Tunisko je rozlohou nejmenším státem severní Afriky, zaujímá však větší plochu než Česká republika. Pobřeží Středozemního moře tvoří 1200 km. Navzdory své relativně malé rozloze se vyznačuje poměrně výraznou mnohotvárností v přírodní a společenské sféře.

Tunisko - příroda

 • Tunisko má dlouhé poměrně geograficky členité pobřeží s výrazným Gabeským zálivem (Malá Syrta) a několika ostrovy, z nichž je největší Djerba, která je turisticky atraktivním a vyhledávaným místem.
 • Na severu sem z Alžírska zasahuje pohoří Atlas s nejvyšším vrcholem Jebal Chaambi (1544 m), kde se v zimních měsících může vyskytnout i sněhová pokrývka. Z něho se k severovýchodu táhne výběžek pohoří Dorsale (Tuniská záda) a masivy Krumíria, Mogod, vytvářející na severním korálovém pobřeží bizarní skalnaté útesy a laguny.
 • Severní částí území protéká úrodným údolím největší tuniská řeka Medžerda, ostatní vodní toky jsou většinou občasné, případně úplně vyschlé (wádí). Jižním směrem se rozkládají tepny náhorní plošiny, které na východě přecházejí do pobřežní nížiny Sahel (pobřeží) a na jihu do rozlehlých nížin, vyplněných solnými jezery - šotty. Ty jsou většinu roku vyschlé. Největší a turisticky nejatraktivnější je Chott El Jerid (5000 km2).
 • Skoro třetinu uzemí Tuniska zabírá poušť, konkrétně písečná Sahara a kamenitá pouštní plošina Dahar.

Tunisko - Podnebí

 • Podnebí Tuniska se vyznačuje znaky charakteristickými pro středomořské subtropické klima s horkým létem a mírnou zimou, během které spadne převážná většina srážek.
 • Východní pobřeží a ostrov Djerba jsou vyhledávaným cílem turistů během celého roku, protože i v zimních měsících tu teplota zřídkakdy klesne pod 18°C.
 • Ve vnitrozemní stepi se projevuje vliv kontinentálního podnebí. Na jižní části se projevuje typicky saharské suché a horké podnebí. Letní teploty zde převyšují 35°C.
 • Ze Sahary proudí v létě horký vzduch sciroco, ovlivňující celé území Tuniska.

Tunisko - Flora

 • Flora Tuniska úzce souvisí s klimatickými a půdními podmínkami.
 • Severovýchodní část je zalesněná a vyznačuje se druhovou pestrostí - korkovníky, duby, jedle, osiky, atd. Na úpatích hor převládají křovinaté lesy vřesovitého charakteru - macchie.
 • Vnitrozemská step je zarostlá trávou alfa. Flóra jižních oblastí je velmi chudá. Rostou zde hlavně kaktusy, agáve a aloe.
 • V oázách, díky bohatým spodním pramenům, rostou hlavně palmy datlové.
 • Hlavní produkční oblastí olivovníků je pásmo Sahel.
 • Ovocným stromům (meruňky, fíky, citróny a pomeranče) se daří hlavně v oblasti poloostrova Cap Bon, odkud pochází také mnoho druhů vín určených hlavně na vývoz.

Tunisko - Fauna

 • Na živočichy je dnešní Tunisko poměrně chudé. Před příchodem Féničanů a Římanů tu žil slon africký, lvi a panteři. Dravá zvěř byla dodávána do římských arén a cirkusů, proto mnoho druhů z Tuniska vymizelo.
 • Na severu se dnes vyskytují hlavně kočkovité šelmy, divoká prasata a jeleni. Je zde významný chov skotu, ovcí a koz.
 • Exotičtější fauna se vyskytuje na jihu. Gazely a hyeny jsou k vidění již zřídka, početnější jsou antilopy, pouštní lišky, zajíci, velbloudi a škorpióni.
 • Poměrně hojně jsou v Tunisku zastoupeni plazi, avšak lidem se vyhýbají. Z mořských živočichů převládají sardinky a tuňáci.
 • Severní pobřeží v okolí Tabarky, zvlášť vyhledávané potápěči, je bohaté na korály a raky.
 • V Tunisku existuje 8 národních parků s celkovou rozlohou 196.706 ha.

Tunisko - Náboženství

 • Státním náboženstvím v Tunisku je islám, přitom tuniská ústava rozlišuje mezi občanským a náboženským životem.
 • Moderním pohledem je daný tón společenského života a záleží na jednotlivcích, v jaké míře náboženství praktikují.
 • Tunisko patří mezi první z arabských zemí, kde bylo zrušeno mnohoženství a islámský fundamentalismus postaven mimo zákon.
 • Tradiční muslimský život se ve větší míře projevuje ve vnitrozemí než v pobřežních zónách, neboť je méně ovlivněno evropským způsobem života. V Tunisku se nachází čtvrté posvátné město muslimů Kairouan.
 • Tunisané jsou velmi tolerantní i k jiným náboženstvím. V zemi žije několik židovských komunit, které tu také mají své synagogy. Nejznámější je La Ghriba na Djerbě, kam putují Židé z celé severní Afriky.

Tunisko - Společnost

 • Dnešní tuniská společnost představuje rovnováhu mezi tuzemskými denními tradicemi a západním způsobem života, proto se dá hovořit o tzv. dvojí kultuře. Vedle arabštiny je úředním jazykem i francouzština. Dvojjazyčnost a výhodná poloha má pozitivní vliv na spolupráci jak s arabskými zeměmi, tak i se západním světem. Tunisané jsou jazykově velmi zdatní, kromě úředních jazyků se lze běžně domluvit italsky, anglicky a německy.
 • Většina tuniské populace je soustředěna na pobřeží a až 60% ve městech. Přibližně polovina obyvatel má méně jak 24 let.
 • Tunisané jsou převážně Arabové smíšení s Berbery a jinými středozemními a africkými národy.
 • Na jihu země dodnes žijí kočovní Tuaregové. K světovým unikátům patří zvláštní obydlí původních obyvatel severní Afriky - Berberů. V oblasti Matmatských vrchů, kde teploty vystupují až na 50°C, mají v písečné půdě vyhloubené své jeskynní příbytky - troglodyty, ve kterých se po celý rok udržuje konstantní teplota 20°C.

Tunisko - Historický vývoj

 • První obyvatelé se objevili na území dnešního Tuniska asi před 400 000 lety. Okolo 4 tisíci lety př.n.l. po vyschnutí saharského moře sem přišly kmeny berberského původu. Výhodná strategická poloha území měla už od historických dob výrazný vliv na jeho vývoj.
 • První osady Féničanů na tuniském území byly založeny v 11. století př.n.l. a roku 814 př.n.l. bylo královnou Didó založeno Kartágo, které bylo v punské válce zničeno a stalo se součásti Římské říše.
 • V 7.století n.l. ho obsadili muslimští Arabové a koncem 16.století se stalo součásti Osmanské říše, později si vydobylo suverenitu.
 • V polovině 19. století se země zadlužila u evropských bank tak, že to posloužilo Francii jako záminka k tomu, aby v roce 1881 převzala nad zemí kontrolu. Francouzští kolonialisté postupně zabírali většinu nejlepší půdy.
 • V roce 1956 získalo Tunisko nezávislost a o rok později vyhlásilo republiku. Prvním prezidentem se stal Habib Bourguiba, který byl u moci až do roku 1987. Jeho nástupce Ben Ali vládl jako prezident do ledna 2011, kdy po občanských nepokojích uprchl ze země. 

Tunisko - Časový rozdíl

 • Tunisko leží ve stejném časovém pásmu jako Česká republika, ale neprovádějí zde v posledních letech změnu času ze zimního na letní, proto je zde časový rozdíl oproti České republice -1 hodina.

Tunisko - Oblečení

 • Mimo hotel se od turistů očekává, že budou vhodně oblečeni. Hlavně při návštěvě mešit není vhodné nosit výstřední oblečení a krátké kalhoty či kraťasy.
 • Opalování „nahoře bez" na pláži a u bazénu není povoleno.

Tunisko - Devizové podmínky a měna

 • Jednotkou měny je tuniský dinár (TND), drobnou jednotkou jsou millímy (M). 1 TND = 1.000 M.
 • V Tunisku můžete platit cestovními šeky a evropskými šeky. Devizové prostředky přes 1000 TND by měly být v případě, že budou opět vyvezeny, deklarovány při příjezdu na hranicích.
 • Dovoz a vývoz TND je zakázán.
 • Výměna devizových prostředků je možná v bankách, hotelích a směnárnách za skoro stejný kurz. Při výjezdu je možné 30% vyměněných TND (maximálně však 100 TND) opět směnit na letišti, je nutné předložit potvrzení o výměně. Z tohoto důvodu se doporučuje směňovat postupně a potvrzení o výměně si uschovat.
 • Kreditními kartami můžete platit v některých 4* a 5* hotelích a také u obchodníků. Bezhotovostní platby a služby bankomatů jsou však v Tunisku méně rozšířeny než v České republice. Doporučujeme klientům vzít si s sebou hotovost ve volně směnitelné měně (EUR, USD). Upozorňujeme, že přes poledne bývají směnárny většinou zavřené, stejně jako některé obchody.
 • Kurz k 20.04.2011: 1 TND = cca 12,934 Kč. 

Tunisko - Taxi a louage

 • Taxi jsou v Tunisku levným dopravním prostředkem. Jsou žluté barvy a většinou stojí před hotely. Nástupní poplatek je 400 M a cena jízdy je cca 600 M za km.
 • Louages (luáž) jsou velká, šesti až sedmi místná auta typu kombi a používají se na delší vzdálenosti

Tunisko - Telefonování

 • Automatické místní a mezinárodní hovory jsou možné u všech hotelů a pošt. Levné jsou taxiphone (mincové automaty či telefonní budky).
 • V Tunisku je možno bez potíží také telefonovat z/do mobilních sítí.

 • Předvolba do České republiky je 00420 + volané číslo.
 • Do Tuniska ze zahraničí vytočte: 00216 + číslo města v síti + číslo volaného.

Předvolby telefonních čísel tuniských měst:

 • Tunis a okolí: 71
 • Bizerte, Nabeul, Hammamet: 72
 • Sousse, Mahdia, Monastir: 73
 • Sfax: 74
 • Gabes, Djerba, Medenine: 75
 • Gafsa, Tozeur: 76
 • Kairouan: 77
 • Le Kef a sever: 78

Tunisko - Zdravotnictví – lékařská pomoc - důležitá telefonní čísla

 • V případě nutnosti je nejlepší obrátit se na ubytovací zařízení, které zajistí lékařskou pomoc.
 • Do Tuniska je nezbytné cestovat se zdravotním pojištěním pro zahraničí.
 • Tunisko disponuje státními i soukromými zdravotnickými zařízeními a lékařský personál je většinou na dobré profesionální úrovni. Většinu léků je možno zakoupit bez předpisů v lékárnách.
 • Přivolání lékařské služby na hotelový pokoj se platí hotově ve výši cca 40 TND, stejně tak jako běžná lékařská ošetření do 100 TND. Při vyšších částkách je nutné kontaktovat delegáta cestovní kanceláře či přímo asistenční službu pojišťovny.
 • Povinné očkování neexistuje.
 • Hasiči (civilní ochrana): 198
 • Lékařská záchranná služba: 190
 • Policie 197

Tunisko - Internet

 • V Tunisku existují internetové kavárny, jsou však rozšířené v menší míře než v České republice. Cena se pohybuje kolem 3 TDN/hod. O případných možnostech přístupu na internet v některých hotelech je třeba se informovat na recepci hotelu.

Tunisko - Elektrické napětí

 • Elektrické napětí v Tunisku je 220 V. Lze používat téměř všechny přístroje bez uzemnění.

Tunisko - Vstupní formality

 • Platnost pasu musí překračovat alespoň o 3 měsíce plánovanou dobu pobytu.
 • Očkovací průkaz se nevyžaduje, žádné očkování není povinné.
 • Motoristé musí při vstupu předložit technický průkaz (eventuelně též zmocnění od majitele – týká se především autobusů), platný řidičský průkaz a doklad o mezinárodním pojištění (zelenou kartu).
 • Při vstupu do celního a pasového pásma je nutno předložit kromě pasu ještě vyplněnou registrační kartu (cestovatel ji obvykle obdrží ještě na palubě letadla). Pasový úředník vrátí spodní díl, který je nutno odevzdat při odjezdu.
 • Při turistických cestách organizovaných CK do Tuniska od držitelů cestovních pasů ČR není vyžadováno vstupní vízum. Doporučujeme, aby platnost Vašich cestovních pasů byla alespoň 3 měsíce po návratu z Tuniska. Držitelé cestovních pasů jiných států jsou povinni zajistit si potřebné doklady (víza) k cestě do Tuniska, a to u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu.
 • Cestující, kteří si od CK zakoupí pouze letenku (bez pobytu), jsou povinni si sami zajistit vstupní vízum do Tuniska.

Tunisko - Celní a devizové předpisy

 • Bezcelně je možno dovézt alkoholické nápoje do obsahu 25% alkoholu 2 litry na osobu, nad 25 % alkoholu 1 litr na osobu, 400 ks cigaret, 100 ks doutníků nebo 250 g tabáku na osobu, 1/4 l parfému a 1 l toaletní vody na osobu.
 • Na přechodnou dobu lze dovézt: dopravní prostředek (automobil, karavan, soukromé letadlo, motorku, motorový člun), až 2 fotoaparáty a 20 filmů pro vlastní potřebu, 1 kameru a 20 filmů, sportovní potřeby, campingové vybavení, hudební nástroje, 1 dalekohled, 1 přenosný psací stroj, 2 dětské kočárky, 1 jízdní kolo, 1 osobní počítač, 1 radiomagnetofon, CD přehrávač apod. Dovezené osobní věci musí být znovu vyvezeny.
 • Při dovozu zvířat je třeba předložit doklad o jejich veterinární způsobilosti vystavený oficiálním úřadem dané země (ČR). Jedná se o platné veterinární osvědčení vydané Státní (městskou) veterinární správou v ČR, které není starší 3 dnů, čip je výhodou. Doporučuje se pas EU, který je v ČR vydáván na základě čipování.
 • Je zakázáno dovážet zbraně všech druhů kromě řádně registrovaných loveckých, explozivní materiál, omamné a psychotropní látky, pornografii, produkty a zboží, které mohou ohrozit bezpečnost, zdraví, náboženské cítění a morálku veřejnosti.
 • Tuniské úřady velmi tvrdě postihují držení a užívání psychotropních látek.
 • K vývozu místní flóry a fauny je nutné povolení ministerstva zemědělství, vývoz antických předmětů je možný pouze na povolení ministerstva kultury.
 • Je zakázán dovoz i vývoz tuniských dinárů. Zbude-li určitá částka místní měny, je možno ji směnit zpět na valuty; lze proto doporučit postupnou směnu podle potřeby a uchovávat si pro případ zpětné směny stvrzenky vydané směnárnou.
 • Do Tuniska je dovoleno dovážet veškeré cizí valuty, cestovní šeky a platební a úvěrové karty; cizí valuty do hodnoty cca 30.000 Kč, v případě částky převyšující uvedenou hodnotu je třeba o tom informovat při celním a devizovém odbavení při příjezdu, případný vývoz nedeklarované částky deviz je sankcionován odebráním peněz a pokutou ve výši odebrané částky a případně dalšími úředními postupy.
 • Kontrolu vývozu deviz a dinárů pravidelně provádí celní kontroloři po pasovém odbavení na mezinárodních letištích.

Zdroj: MZV ČR

Podrobnější informace o Tunisku můžete získat na některé z oficiálních stránek: 

Tunisko - Pláže

 • Veřejné pláže jsou přístupné i místnímu obyvatelstvu.
 • Lehátka je možno si pronajmout za poplatek (cca 2 TND/den). Počet lehátek a slunečníků nikde neodpovídá plné kapacitě hotelu, protože se předpokládá, že část hostů tráví svůj pobyt u bazénu či na výletech.
 • V některých měsících se v důsledku přírodních jevů vyskytují řasy, či může dojít k jiným klimatickým poruchám nebo nepředpokládaným důvodům znečištění. Opakující se příliv a vyplavování řas může někdy vzbuzovat dojem, že se žádná opatření nekonají. Za čištění pláží nesou zodpovědnost místní komunální úřady.
 • V moři se mohou objevit medúzy, jejich výskyt je však sporadický a závisí na aktuálních přírodních podmínkách. Při požahání medúzou se doporučuje potřít poraněné místo čerstvým rajským jablkem či rajčatovým protlakem.

Tunisko - Ochrana před sluncem

 • Vzhledem k vysokým teplotám během letních měsíců nedoporučujeme příliš se vystavovat slunečnímu záření a předejít tak případným komplikacím, které by mohly narušit Vaši dovolenou. Je zapotřebí používat opalovací krémy a oleje s vyšším ochranným faktorem hlavně v prvních dnech dovolené. V letních horkých dnech také nedoporučujeme pít příliš chladné nápoje vzhledem k tomu, že termoregulační schopnosti organismu Evropana nejsou přizpůsobeny rychlým a prudkým změnám teploty. Tunisané proto doporučují pít teplý mátový čaj.

Tunisko - Doprava

 • Letecká přeprava klientů je zabezpečena renomovanými leteckými společnostmi. Doprava je zabezpečována pravidelnou linkou či specializovanými charterovými lety.
 • Přesné odletové časy jsou určeny leteckou společností, najdete je v pokynech na cestu, které obdržíte nejdříve týden před odletem.
 • Doba letu trvá cca 2 a půl hodiny.

Tunisko - Zavazadla

 • Každý cestující má právo si s sebou vzít do letadla zavazadla o váze 20kg/os. + kabinové zavazadlo o váze 5kg/os., s výjimkou dětí do 2 let.
 • Pokud cestuje více osob s jedním společným zavazadlem, váha tohoto zavazadla nesmí přesáhnout 30 kg.
 • Za poškození nebo ztrátu zavazadel při letecké přepravě odpovídá v plném rozsahu letecká společnost, u které je potřebné reklamaci bezodkladně uplatnit (nikoli u CK). Pokud dojde k poškození nebo ztrátě zavazadel během letecké přepravy, musí být tato skutečnost nahlášena okamžitě po příletu ještě před opuštěním celního prostoru a musí se sepsat příslušný protokol, který je potřebný pro další jednání s leteckou společností. K reklamaci zavazadla je dále třeba palubní vstupenka a označení zavazadla s čárkovým kódem a číslem letu.

Tunisko - Kuchyně

 • Na přípravu pokrmů dnešního Tuniska zanechala výrazný vliv francouzská a turecká kuchyně.
 • Strava se skládá z množství zeleniny, oliv, ryb, kuřecího, hovězího či jehněčího masa a kořeněných přísad.
 • Základem tuniské kuchyně je harissa - ostrá pasta z červených feferonek a olivového oleje.
 • Tuniským národním jídlem je couscous - na páře vařená pšeničná krupice, která se podává s hovězím, jehněčím, případně kuřecím masem či rybou a s rajčatovou pikantní omáčkou.
 • Jako předkrmy se podávají: brik, mechouia, chakchouka.
 • Z hlavních jídel jsou známé koucha, kamounia, tajine.
 • Klasickým tuniským dezertem je baklawa.
 • Známou specialitou z Kairouanu je makroud - krupicové těsto, plněné datlovou pastou.
 • V letních horkých dnech je oblíben mátový čaj.

Tunisko - Nákupy

 • Na trzích - soukách, v hotelových bazarech, butikách a v okolí hotelů najdete různé suvenýry, tradiční oblečení (djebby, djelabby, vyšívané vesty, barnusy, beduínské opasky, atd.), ale i moderní oblečení (renomované tuniské značky, zvláště džínsy a košile), typické řemeslnické výrobky z olivového dřeva (mísy, šálky, vázy, stojany na lampy, sošky, atd.), z rákosí a trávy alfa (rohože, košíky, atd.), z mědi (tepané talíře, čajové soupravy, hrnečky, atd.), šperky - zlaté a stříbrné prsteny, náušnice, náhrdelníky, náramky, keramiku (zdobené a nezdobené hrnce, talíře, poháry, vázy, často s motivy květin a ptáků), vodní dýmky, atd.
 • Světově proslulé jsou tradiční ručně tkané koberce z Kairouanu.
 • Při nákupech (s výjimkou obchodů s pevnými cenami) je důležité smlouvat.

Tunisko - Orientační ceny - 1 TND = cca 13 Kč

 • Bageta 0,3 TND
 • Máslo 0,7 TND
 • Mléko 0,9 TND
 • Pizza 3-5 TND
 • Minerálka 0,5 TND
 • Coca-Cola 1 TND
 • Zmrzlina 1-2 TND
 • Káva 1 TND
 • Pivo 1-2 TND
 • Jogurt 0,5 TND
 • Sendvič 2 TND
 • Kuře + hranolky 3-5 TND
 • Kuskus 5 - 8 TND
 • Ryby 6 TND
 • Ovoce, zelenina (1kg) 1,5 TND


Velvyslanectví Tuniska v České republice

 • Nad Kostelem 725/8, 147 00 Praha 4 - Braník, Česká Republika
 • Telefon: +420 244 460 652 - 3
 • Fax: +420 244 460 825
 • E-mail: amtprague@volny.cz
 • Provozní hodiny úřadu: 08:30 - 15:30

Tuniský národní úřad pro cestovní ruch

 • Sokolská 39, 120 00 Praha 2
 • Telefon: +420 224 942 424
 • Fax: +420 224 941 825
 • Provozní hodiny úřadu: 09:00 - 17:00

Velvyslanectví České republiky v Tunisku - Ambassade de la République Tcheque

 • 98, Rue de Palestine, BP 53, 1002 Tunis
 • Telefon: 00216 71 781 916, 71 780 456
 • Fax: 00216 71 793 228
 • Konzulární pohotovost 00216 98 339 129
 • E-mail: tunis@embassy.mzv.cz
 • Web: www.mzv.cz/tunis
 • Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí a čtvrtek 09:00 - 12:00, 13:00 - 14:00.

Tunisko - Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 • Přístup k cizincům je velmi tolerantní, přesto nelze zapomínat, že Tunisko je zemí muslimskou. Tomu je třeba přizpůsobit chování (např. pokud jde o navazování kontaktů s místními dívkami a požívání alkoholu) a oblékání (zejména mimo turistické zóny vynechat příliš “úsporné” modely).
 • Turisté mohou např. při řešení krádeží požádat o součinnost ubytovací zařízení. které vyhodnotí, jaké policejní složce věc ohlásit, a může napomoci i při komunikaci. Při jednání s policií bývá obtížné vyžádání policejního protokolu o oznámení krádeže. Zpravidla je vydáváno pouze potvrzení o nahlášení ztráty. Pro případné řízení o pojistné události je však policejní protokol nezbytný. Vzhledem k tomu, že je sepsán zpravidla v arabštině, je nutná přítomnost delegáta cestovní kanceláře.
 • Nesmí se fotografovat vládní, policejní a vojenské objekty, nádraží, letiště a další budovy označené tuniskou vlajkou (např. prezidentský palác a hlavní sídla místních HSP, včetně národní televizní stanice) a uniformované osoby. Vstup do mešit v době modliteb je nevěřícím zakázán. Zakázáno je fotit i ty muslimy, kteří svůj rituál provádějí mimo mešitu. Při focení místních obyvatel se doporučuje požádat je o svolení.
 • Po vstupu ČR do EU je zaznamenán zvýšený zájem tuniských občanů o sňatek s občankou ČR. Jedná se o kategorii mužů ve věku 25 - 30 let, nekvalifikovaných, pocházejících ze skromných ekonomických poměrů (zpravidla zemědělských), kteří v průběhu turistické sezóny pracují pro hotely či turistické kanceláře. Cílem těchto rychlých sňatků je získání trvalého pobytu v zemi EU .
 • Zdroj: MZV ČR
   

Tunisko - Vzdálenosti

 • Tunis - Hammamet 65 km
 • Tunis - Sousse 140 km
 • Tunis - Mahdia 205 km
 • Tunis - Port El Kantaoui 134 km
 • Tunis - Monastir 160 km
 • Tunis - Djerba 506 km
 • Monastir - Hammamet 70 km
 • Monastir - Sousse 20 km
 • Monastir - Mahdia 40 km
 • Monastir - Port El Kantaoui 26 km

Tunisko - Tunis

 • Tunis je hlavní město Tuniska a často se mu říká „Paříž severní Afriky“. Důvodem jeho přezdívky je, že si potrpí stejně jako francouzská metropole nejen na tradice, ale zároveň má svůj osobitý a typický šarm. Orientální melodie, které jsou slyšet prakticky na každém kroku spolu s krásnými krytými uličkami, které nabízí možnost nákupů v krámcích, dodávají tomuto městu nezapomenutelný a jedinečný nádech exotiky.
 • Oblast hlavního města nabízí návštěvníkům kouzlo tisícileté kultury i krásné pláže pro rekreaci. Staré město (medina) je charakteristické svým tržištěm (souk), jehož arabský nádech umocňuje zázračná Olivovníková mešita.
 • Opačnou tváří tohoto města je moderní část rozložená okolo hlavní třídy Avenue H. Bourguiba, kterou odděluje od mediny Brána moře. Místo, kde kdysi stávalo světoznámé Kartágo, je dnes residenčním předměstím hlavního města a dominují mu římské Antoniovy lázně.
 • Křehkým a hlavně nezapomenutelným dojmem působí staré modrobílé městečko Sidi Bou Said. Bílá perla nad azurovým zálivem si stále hlídá svou nedotknutelnost před moderním technickým světem.
 • Po Tunisu se vyplatí cestovat pozemním metrem TGM, které je praktickým spojením mezi všemi oblastmi hlavního města.

Tunisko - Monastir

 • Pokud přijedete do Monastiru z téměř jakékoliv části Tuniska budete překvapení jak hustě zalidněný je tento malý trojúhelník jižně od Sousse. Původně byl postaven jako Fénické obchodní středisko, které bylo později využíváno Římany.
 • Monastir nabyl opět důležitosti v 8. století, kdy bylo postaveno opevnění Ribat. Ribat má vzezření velkolepého kláštera a jeho účelem byla obrana města před námořními a taky. Válčení a rozvoj ho poznamenali, nyní již neslouží k válečným účelům a po dokončení renovace vzkvétá jeho plné užívání. Oblast kolem pozorovací věže, Nador je nejstarší částí pevnosti. Jižní stěny byly postaveny v 9. století, severní zdi pocházejí z 11. století. Některé z dalších částí byly zbudovány až v průběhu18. a 19. století. Pevnost byla také využita  při natáčení filmů jako Brianův život nebo Ježíš Nazaretský.
 • V létě sluneční paprsky předvádějí světelné divadlo na zdech domu i Islámského muzea. V centru města, v místech kde končí velký hřbitov je honosné mauzoleum připomínající palác, kde je k poslednímu odpočinku uloženo tělo prvního tuniského prezidenta Habiba Bourghiby, který pro jeho stavbu zvolil své rodné město. Mauzoleum se začalo stavět v roce 1993 a uvidíte zde mnoho podobností s typickou mešitou a hrobkou svatého muže. Kromě 3 kopulí (dvě zelené a jedna zlatá) jsou zde 2 minarety označující vchod do komplexu. Tato stavba má velkou uměleckou hodnotu, drží krok s tradiční a krásnou architekturou Tuniska.
 • Pokud chcete vidět moderní část Monastiru, měli byste určitě navštívit přístav Marina, který je od mauzolea vzdálen 1 km. Zde naleznete množství restaurací, kaváren, barů a obchodů.
 • Transfer z/na letiště Monastir do/z hotelu trvá zhruba 10 minut.
 • Transfer z/na letiště Tunis-Kartágo do/z hotelu trvá zhruba 150 minut.

Tunisko – Port El Kantaoui

 • Přístavní městečko a moderní turistické centrum Port El Kantaoui, které se nachází asi 8 km severně od města Sousse, bylo vybudováno koncem 70. let dle předlohy modro-bílé vesničky Sidi Bou Said. Už z dáli oslňuje zářivě bílými fasádami, které fantasticky kontrastují s neuvěřitelně modrým mořem.
 • Je to okouzlující prázdninový komplex s vydlážděnou promenádou lemovanou spoustou obchůdků, kaváren a restaurací. Kotví zde množství luxusních jachet, ale také z přístavu denně vyplouvají lodě, postavené ve stylu starodávných pirátských korábů, které odvážejí turisty na tříhodinové plavby spojené s občerstvením a zábavou.
 • V centru městečka můžete navštívit malou botanickou zahradu a mini zoo. Nachází se zde rovněž zábavní park Hannibal Park se spoustou atrakcí pro děti a nedaleko od přístavu se rozprostírá velký vodní park Aqua Park. Lokalita je vhodná i pro milovníky golfu, které potěší 27 jamkové golfové hřiště.

Tunisko - Sousse

 • Sousse je třetím největším městem Tuniska. Tato "Perla Sahelu", jak je mu mnohdy přezdíváno, se v posledních letech stala jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů. Přitažlivé pro návštěvníky jsou příměstské kolonády lemující písečné pláže s velkým množstvím restaurací, barů a především historické památky a bohaté muzeální sbírky pocházející až z 9. století př.n.l., kdy byla Féničany založena kupecká osada Hadrumete.Osada se brzy stala důležitým přístavem a snad díky tomu ho Římané během třetí punské války ušetřili. Po velkém úpadku města ve 3. století bylo město okupováno Vandaly, kteří mu dali název Hunericopolis podle svého krále. Během vpádu Arabů v 7. století bylo město téměř zničeno a z antických památek se dodnes téměř nic nedochovalo. Dnešní název Sousse město získalo v 9. století.
 • Starověké jádro města-Medina, je obehnáno vysokými hradbami se třemi hlavními vstupy. Na rozdíl od ostatních měst není toto centrum nijak velké, ale patří mezi jedno z nejzachovalejších. Za jeho branami se nachází známý trh Bazar, rybí trh, archeologické muzeum, pevnost Kasbah a v neposlední řadě Velká mešita. Velká mešita byla postavena v roce 850 n. l. z velkých kamenů, které jí dávají charakter pevnosti. Vnitřní nádvoří je vydlážděno mramorem a modlitebnu zastřešuje kopule pokrytá kurskými nápisy.
 • Přístavní pevnost Kasbah je postavena na základech z 8. století př. n. l. Podobné pevnosti byly postaveny za dob Almohávidů od Alexandrie až po Ceutu jako obrana proti nájezdům křesťanů. Z věže Kasbah je nádherný výhled na celou Medinu a nádvoří sousedící Velké mešity.
  V centru najdete i muzeum mozaik v bývalé citadele Kasbah, která se nachází v jihozápadním rohu mediny a muzeum antického umění, které obsahuje především punské a římské artefakty. Velmi zajímavé jsou také katakomby, podzemní chodby, s více než 240 pohřebišti, které jsou mimo jiné lépe zachovalé než slavné katakomby v Římě.
 • Sousse je místem, kde se budete cítit dobře, ať už toužíte po aktivní sportovní dovolené nebo příjemné relaxaci s návštěvou památek a dobrých restaurací. Na každém rohu Vás překvapí srdečnost a ochota místního obyvatelstva.
 • Transfer z/na letiště Monastir do/z hotelu trvá zhruba 30 minut.
 • Transfer z/na letiště Tunis-Kartágo do/z hotelu trvá zhruba 140 minut.

Tunisko - Hammamet

 • Město Hammamet s 20 tisíci obyvateli leží 63 km jihovýchodně od tuniské metropole na jihu poloostrova Cap Bon, který je 40 km široký a vybíhá do Středozemního moře v délce 70 km. Poloostrov se ve 13. až 17. století stal exulantským útočištěm islámských Andalusanů (Maurů), kteří sem prchali z křesťanského Španělska, bojujícího za osvobození z arabské nadvlády. Poetická představivost spatřuje ve tvaru poloostrova ruku, pohostinně podanou Evropě.
 • Malebně položené městské letovisko v závětří hornatiny Dorsale, nádherné písčité pláže, za nimiž se rozprostírají pomerančovníkové a citronovníkové háje, objevili na přelomu století, tehdy ještě jako rybářskou vesničku, umělci a spisovatelé jako Flaubert, Maupassant, Wilde, Gide, Klee. I Sophii Lorenové učaroval.
 • Magické středisko se stalo symbolem odpočinku a uvolnění. Ani cizinecký ruch nenarušil klidný životní rytmus a půvab města se zahradami prosycenými vůní, plnými eukalyptů, palem a cypřišů, v nichž koncem 60. let harmonicky vyrostly elegantní hotely. Architektura zde už nesmí převýšit špičku cypřiše, tak zní poslední místní stavební norma. Na skalnatém mořském výběžku stojí staré islámské hradební město (medina) s pevností (kasbah) z 15. století, z níž se otevírá úchvatný pohled na tyrkysově modré moře, blankytné nebe, zlaté slunce, bílé písky a zelené palmy. V bludišti úzkých klikatých a částečně i zastřešených uliček slouží jedna jako souk (bazar). Město má dvě mešity, jednu z 15. a druhou z 18. století. V jižní hotelové zóně stojí mezinárodní kulturní středisko Georgese Sébastiana, rumunského šlechtice a prvního milionáře, který se zde ve 20. letech usadil.
 • Pohodlný výlet na poloostrov Cap Bon nebo do Tunisu a Kartága zabere jeden den. Odjet odtud a nepodniknout některou z možných cest do vnitrozemí by byla nenapravitelná chyba.
 • Transfer z/na letiště Tunis-Kartágo do/z hotelu trvá zhruba 60 minut.
 • Transfer z/na letiště Monastir do/z hotelu trvá zhruba 80 minut.

Tunisko - Hammamet Yasmine

 • Nová a stále se rozvíjející turistická zóna Tuniska je umístěna v jižní části Hammametského zálivu, ve vzdálenosti 10 km od centra Hammametu. V průběhu několika posledních let tu vzniklo nejen mnoho nových luxusních hotelů a vil, ale i jachtový přístav, medina, rozmanité restaurace, kavárny, kasina a golfová hřiště. Hotely mají pro Tunisko typický styl nižších staveb v arabsko-maurské architektuře a jsou rozmístěny převážně podél 3 km dlouhé písečné pláže s pozvolným vstupem do moře a promenádou podél pobřeží. Krásu tohoto místa podmalovávají rozsáhlé zelené zahrady, v nichž jsou hotely rozmístěny.
 • Transfer z/na letiště Tunis-Kartágo do/z hotelu trvá zhruba 60 minut.
 • Transfer z/na letiště Monastir do/z hotelu trvá zhruba 80 minut.

Tunisko - Nabeul

 • Přibližně 10 km od Hammametu, v jedné z nejúrodnějších oblastí Tuniska, leží město Nabeul se 70 tisíci obyvateli. Od hlavního města je vzdáleno 65 km. Nacházejí se zde úrodná zeleninová pole, pomerančové háje, oleandry a hlavně rozsáhlé vinice, na kterých se rodí nejlepší tuniská vína. Svou bujnou vegetací připomíná poloostrov Cap Bon zahradu ráje.
 • Město Nabeul patří k nejdůležitějším městům Tuniska. Nejznámější se stal díky výrobě jemných výšivek, krajek, parfémů a hlavně díky hrnčířskému průmyslu produkujícímu nádherné výrobky s prvky římské kultury.
 • Doporučujeme Vám navštívit tradiční trh, kde se každý týden prodává vyhlášená místní keramika, koberce, koření, spotřební zboží i domácí zvířata. Veselé vyvolávání prodavačů a pestrá paleta barev a vůní vytváří dojmy, na které nebudete moci ještě dlouho po návratu z Tuniska zapomenout.
 • Transfer z/na letiště Tunis-Kartágo do/z hotelu trvá zhruba 60 minut.
 • Transfer z/na letiště Monastir do/z hotelu trvá zhruba 80 minut.

Tunisko - Mahdia

 • Městečko ležící jako drahocenný klenot mezi městy Sousse a Sfax disponuje krásným přístavem s prestižní a dobrodružnou minulostí. Mahdia byla nejprve fénickým přístavem, pak římským městem, které v 7. století zničili Arabové. V 10. století město znovu vybudoval fátimovský kalif Obaid Allah El Mahdim, který v roce 921 opustil Kairouan a uchýlil se sem se šíitským berberským kmenem Kotama. Kalif dal nově vybudovanému městu i jméno Mahdí, jehož význam je Vyvolenec boží.
 • Když ve 12. století fátimovští kalifové přesídlili do Káhiry, stala se Mahdia kořistí Normanů ze Sicílie, vedených Rogerem Sicilským. Po okupaci tureckými korzáry v 16. století pobořil hradbu města a převážnou část veřejných budov španělský král Karel V.
 • V roce 1908 objevili rybáři ve vzdálenosti 5km od pobřeží Mahdie vrak řecké lodě, která se potopila v roce 86n.l. Z lodě bylo vyzdviženo velké množství uměleckých předmětů. Událost proslavila město daleko za hranicemi a nálezy z vraku lodě byly uloženy v muzeu Bardo.
  Velkou mešitu postavil v 10. století Mahdi Obaid Allah. Po mnoha přestavbách v průběhu staletí byla v roce 1960 restaurována do původního stavu. V 16. století byla vystavěna monumentální brána Skiffa El Kahla i pevnost Bordj El Kébir, z jejíž terasy je nádherný výhled na hřbitov námořníků.
 • Dnešní Mahdia má okolo 30.000 obyvatel a je nejdůležitějším rybářským přístavem země. Ryby se zpracovávají v moderních závodech, obyvatelstvo se tradičně zabývá vyšíváním a tkaním plátna a hedvábí.
 • Mahdia je jedna z mála oblastí v Tunisku, které se zatím vyhnul masivní turismus a tím si zachovala svůj ráz a je výborným místem s nádhernými plážemi, kde lze strávit klidnější dovolenou.
 • Transfer z/na letiště Monastir do/z hotelu trvá zhruba 60 minut.

Tunisko - Gammarth

 • Letovisko Gammarth leží asi 20 km od hlavního města Tunisu. Krásné písčité pláže omývá průzračné moře, nedaleké malebné městečko Sidi Bou Said láká historickými památkami. Pobřeží lemuje les eukalyptů a mimóz. V Gammarthu a jeho okolí jezdí turistický vláček, který vás proveze čtvrtěmi obývanými zámožnými Tunisany. Vláček staví i ve stanici Kartágo.
 • Transfer z/na letiště Tunis-Kartágo do/z hotelu trvá zhruba 30 minut.
 • Transfer z/na letiště Monastir do/z hotelu trvá zhruba 150 minut.

Tunisko – Tabarka

 • Tabarka se nachází v severozápadní části Tuniska v překrásné malebné přírode, která návštevníkum doslova bere dech, protože je zasazena do hornaté krajiny u moře s písečnými plážemi, korálovými útesy, skalami a zalesněným vnitrozemím. Leží v pohoří Kroumerie s nádhernými lesy, ve kterých rostou korkové duby a eukalypty a díky částečně skalnatému pobřeží, písečným plážím a piniovým lesum je Tabarka pravým rájem na potápení, rybaření, plachtění, pěší turistiku i lov, ale hlavně oblíbeným přímořským letoviskem. Moře s rozmanitou faunou a florou je v této oblasti doslova rájem pro potápeče a na své si v Tabarce přijdou i milovníci golfu.
 • Pohoří Kroumerie se zde svažuje k rybářskému přístavu Tabarky s množstvím malých rybářských lodek, dodávajících mu specifický kolorit. V západní části přístavu stojí nejfotografovanejší místo v okolí - Les Aiguilles („Jehly“). Jedná se o erodované skály, které vyčnívají v bizarních tvarech z vodní hladiny. Na této straně města leží oblázková pláž, na východě jsou pláže písečné.
  Nejtypičtějším rysem Tabarky je stará Janovská pevnost z 16. století, která poskytuje krásný výhled na město i ostrov a s přístavem je propojena silnicí, kterou zde postavili Kartaginci.
 • Hlavní ulice města je lemována kavárnami, restauracemi a obchody, ve kterých mužete výhodně nakoupit korálové šperky, řezbářské výrobky a známé dýmky Bruyere z kořenu vřesovce stromového. Koná se zde mezinárodní festival jazzu, korálový festival a festival mladých hudebních skupin, avantgardních divadelních představení, folklóru a tance.
 • Transfer z/na letiště Tabarka do/z hotelu trvá zhruba 20 minut.
 • Transfer z/na letiště Tunis-Kartágo do/z hotelu trvá zhruba 150 minut.

TUNISKO - Fakultativní výlety

 • Podrobnější informace o fakultativních výletech najdete přímo na místě na informačních cedulích vaší cestovní kanceláře umístěných v prostorách recepce hotelu. Organizuje je partnerská cestovní kancelář a zakoupit si je můžete u delegáta. Při výletu na Saharu Vám doporučujeme obout si pevnou obuv, vzít si s sebou pokrývku hlavy a opalovací krém s vyšším ochranným faktorem.
 • TUNIS - KARTAGO - SIDI BOU SAID - celodenní: cena cca 1.200 Kč
 • Jih Tuniska - SAHARA – 2 dny: cena cca 2.200 Kč + cca 700 Kč extra fakultativní příplatky
 • BALADA NA MOŘI – polodenní: cena cca 500 Kč
 • KARAVANA – výlet na velbloudech: cena cca 500 Kč
 • KAIROUAN - EL JEM – jednodenní: cena cca 1.100 Kč
 • PORT EL KANTAOUI - SOUSSE – MONASTIR – polodenní: cena cca 500 Kč
 • CAP BON – celodenní: cena cca 1.100 Kč
 • ZOO FRIGUIA + DELFÍNI – polodenní: cena cca 600 Kč
 • Folklorní večer s večeří: cena cca 700 Kč


Kompletní nabídka zájezdů do Tuniska << klikněte ZDE >>