Dovolená v Bulharsku - užitečné informace

Bulharsko  -  překrásná země, která opět začíná být znovu objevována turisty. Široké překrásné pláže a velmi příznivé ceny, kvalitní ubytovaní a stále stoupající kvalita služeb a pověstná přívětivost a pohostinnost místních obyvatel dělají z Bulharska jednu z turisty nejvyhledávanějších zemí k prožití vysněných prázdnin. Objevte znovu kouzlo skvělé dovolené v zemi zvané Bulharsko.

Tato země zdaleka neznamená jen cenově přijatelnou variantu pobytu u moře. Země v minulosti těžce zkoušená si zachovala svou původní tvář, o čemž svědčí například osm národních parků. Se slovanskou tradicí, stopami působení svatého Cyrila a Metoděje či upomínkami na bouřlivé střety s dobyvačnými Turky se zde setkáme takřka na každém kroku. Tepající život přímořských center lze zpestřit vysokohorskými túrami v prostředí majestátních masivů.

Dovolená v Bulharsku, to nejsou jen pláže a moře, ale také nádherné hory a obrovské množství historických památek, které po sobě zanechaly starověké kultury. Dlouhé, písčité pláže, teplé, mírně slané moře, kvalitní letoviska na pobřeží, ve kterých najdete luxusní hotely, aquaparky, zábavní podniky, pobřežní promenády, to vše vám na dovolené nabídne Bulharsko.

BULHARSKO ve zkratce

 • Mezinárodní zkratka: BGR
 • Měna: BGN (bulharský lev = cca 12,60 Kč)
 • Státní zřízení: republika
 • Hlavní město: Sofia
 • Obyvatelstvo: 7537900
 • Rozloha: 110912 km2
 • Úřední jazyk: bulharština
 • Doba letu: 2 a půl hodiny
 • Časový posun: + 1 hodina od letního S.E.C.

BULHARSKO - Poloha

Bulharsko se nachází v jihovýchodní části Evropy na Balkánském poloostrově.

BULHARSKO - Přírodní podmínky

Bulharsko je známé nejen svým krásným pobřežím s pozvolna se svažujícími písečnými plážemi, ale také horami, z nichž je nejvyšší pohoří Rila (Musala 2.925 m), kde lze strávit velmi kvalitní zimní dovolenou.

BULHARSKO - Jazyk

Úředním jazykem je bulharština, lze se domluvit rusky anglicky, německy i česky.

BULHARSKO - Obyvatelstvo a zvyky

Bulhaři jsou obecně přívětiví, komunikativní a pohostinní. Češi jsou stále považováni za bratrský národ, který má slušné renomé. Nesetkáváme se proto často s nějakým nepříjemným jednáním. Specifikem v komunikaci s Bulhary je jejich zavrtění hlavy na souhlas a naopak přikývnutí na nesouhlas. Nemělo by vás překvapit běžně rozšířené tykání, nejedná se o nezdvořilost, ale spíše o srdečnost. Narozdíl od Turecka se v Bulharsku nesmlouvá. Výjimkou jsou pouze služby taxi a ubytování v privátu.

BULHARSKO - Měna

Měnovou jednotkou je 1Lev, značka Lv (1Lv=100 stotinek), mezinárodní označení BGN.
Bankovky v hodnotě 1, 2, 5, 10, 50.
Dnes lze sehnat leva i v ČR (např.směnárny Cheqpoint), ale nikoliv běžně, neboť měna není volně směnitelná. Doporučuje se směna z EUR či USD, případně i české koruny, ale kurs je méně výhodný. Upozorňujeme, že mnozí Bulhaři odmítají bankovky, které jsou popsané či jinak poškozené a zkoumají pravost u nových (černých) dolarových bankovek.

BULHARSKO - Časový posun

plus 1 hodina  

BULHARSKO - Zeměpisné údaje

Bulharsko je zemí rozmanitou, pestrou, lákající, zemí nedotčené přírodní krásy - ideální cíl letních nebo zimních dovolených a prázdnin. Velkolepá příroda, mírné podnebí, teplé moře a početné minerální prameny jsou opravdovým bohatstvím země. Tato malá zem má co nabídnout každému turistovi - zlaté pláže a dlouhé léto, zelené vzrušující hory a čistá jezera, horké minerální prameny, tisíciletá historická města. Jsou zde i krásné hory s výbornými podmínkami na odpočinek i sport v zimě i v létě, jsou zde zelené doliny s nádhernou vůní růží. Přivítání je tu milé a přátelské. Pobyt v Bulharsku je finančně nenáročný a dokonce výhodný. Na severu Bulharska tvoří hranici s Rumunskem řeka Dunaj, na jihu pak probíhá hranice s Řeckem a Tureckem. Východní břehy Bulharska omývá Černé moře. Čeští občané jsou v Bulharsku oblíbení a vítáni a rádi se do této země opět vracejí. 

BULHARSKO - Podnebí

Podnebí má na severu ráz kontinentální, na jihu a východě středomořský. Průměrné lednové teploty se pohybují od -2 do 2 °C, červencové od 21 do 25 °C. Průměrný roční úhrn srážek kolísá mezi 450 - 850 mm, na horách přes 1000 mm.

BULHARSKO - Historie

První státy vznikly na území Bulharska již na počátku prvního tisíciletí, později území kolonizováno Řeky, Makedonci a Římany. Na konci šestého století přišli do Bulharska první Slované. První významnější stát se na území rozkládal mezi sedmým a jedenáctým stoletím - tzv. 1.bulharská říše, založená Isperichem Asparuchem. Po krátké období úpadku byla říše obnovena na konci dvanáctého století a v prvních padesáti letech 13. Století to byla nejmocnější říše na Balkáně. Po nájezdu Mongolů se říše rozpadla a stala se snadným cílem Osmanské říše až do roku 1908, kdy bylo vyhlášeno Bulharské carství.
Vidina velkých územních zisků a vytvoření Velkého Bulharska vedlo zemi k tomu, že se v první světové válce přidala na stranu Trojspolku. Po porážce nejenže Bulharsko své državy ztratilo, ještě navíc muselo platit válečné reparace. Přesto se ve druhé světové válce opět přidalo na stranu Německa. V roce 1946 se Bulharsko prohlásilo za lidovou republiku a moci se ujali komunisté. Po rozpadu sovětského bloku se konaly svobodné volby v roce 1990, kdy se stal prezidentem země první nekomunistický politik. V současné době je prezidentem Stojanov.  

BULHARSKO - Důležitá telefonní čísla

 • Předvolba z ČR do Bulharska: 00359
 • Předvolba z ČR do Sofie: 00359 2
 • Předvolba z Bulharska do Sofie: 02
 • Lékařská první pomoc (barza pomošt) : 150
 • Policie (i dopravní): 166
 • Hasiči : 160
 • Univerzální nouzová linka pouze pro oblast Sofie: 112
 • Dopravní policie (KAT) : 165 (pouze z mobilního telefonu), 982 4901-3
 • Horská záchranná služba (planinska spasitelna služba) : 02/ 963 2000, 0888 1470
 • Silniční pomoc (patna pomošt) : 146 (pouze z mobilního telefonu), 02/ 91146
 • Lékárny s nepřetržitým provozem : 178
 • Informace o telefonních číslech: 11800
 • Hlavní nádraží Sofie - informace : 02/ 9311111
 • Letiště Sofie - informace : 02/ 9372213

BULHARSKO - Velvyslanectví České republiky v Sofii:

Velvyslanectví se nachází blízko městského centra a hlavním orientačním bodem je kruhový objezd s památníkem Vasila Levského.
Adresa : blvd. Janko Sakazov 9, 1504 Sofia, vchod do velvyslanectví je umístěn v příčné ulici Panajot Volov.
Telefon : 00359 2 / 948 68 00
Fax: 00359 2 / 948 68 18
E-mail:
sofia@embassy.mzv.cz
E-mail (konzulární úsek):
consulate.sofia@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/sofia
Pohotovostní telefon na konzulární službu pro případ nouze mimo pracovní dobu: 00359 / 888 398 045

Pracovní doba Velvyslanectví:

 • Pondělí - pátek 7.45 - 16.15

Konzulární hodiny pro veřejnost

 • Pondělí, středa, pátek 9.00 - 12.00
 • Úterý, čtvrtek 14.00 - 16.00 (dotazy na telefonu: 00359 2 / 948 68 00)

BULHARSKO - Nákupy

Turisté si z Bulharska mohou přivézt celou řadu suvenýrů. Když odmyslíme tradiční vína a tvrdý alkohol, zbývá ještě krásná keramika, předměty ze dřeva, mušle, voňavky ve dřevěných obalech a napodobeniny prastarých ikon.

Obchody: Většinou jsou otevřené ve všední dny od 10 do 20 hodin, v sobotu od 10 do 14 hodin. Soukromé obchody nabízejí pestrý výběr rozličného zboží tuzemské i zahraniční výroby. Hlavní nákupní oblastí Sofie je bulvár Vitoša. Nachází se tady známé zahraniční butiky i tradiční firmy, které v Bulharsku fungují už desítky let. Nakoupit tu můžete i zajímavé suvenýry nebo předměty umělecké hodnoty.  

BULHARSKO - Ceny

V Bulharsku jsou ceny přibližně o deset procent nižší než u nás. V letoviscích na pobřeží Černého moře však může být stejně draho jako například v Praze. 

BULHARSKO - Cestovní doklady

Občan ČR může cestovat do Bulharska na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Bulharska.

Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak je NUTNÉ, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě,že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

BULHARSKO - Celní předpisy

Bezcelní dovoz a vývoz se vztahuje jen na věci osobní potřeby, které svým množstvím a hodnotou nemají obchodní charakter. Všechny ostatní věci, zejména drahá elektronika, šperky aj., je třeba deklarovat. Zvláštnímu režimu podléhá dovoz a vývoz starožitností.
Od 15.6.2007 BG uplatňuje nařízení Rady a Evropského parlamentu č.1889 o kontrole peněžních prostředků, vstupujících nebo vystupujících z prostoru Společenství, které občanům EU zjednodušuje dovoz a vývoz valut do/z BG.
Pro dovoz a vývoz peněžních prostředků platí následující kritéria:
- do 10 000 EUR nebo jejich ekvivalentu v bulharských levech bez devizového celního prohlášení
- od 10 001 EUR do 25 000 EUR nebo jejich ekvivalentu v jiné valutě je nutné hodnotu a měnu deklarovat na celnici
- nad 25 000 EUR nebo jejich hodnoty v jiné valutě je nutné kromě deklarace hodnoty deklarovat i původ peněžních prostředků a zároveň předložit potvrzení daňového úřadu z domovského státu, že uvedená osoba nemá nesplacené dluhy.
Tuzemské i cizí fyzické osoby mohou vyvážet a dovážet pro osobní potřebu drahé kovy a kameny bez písemného prohlášení následovně:
- zlato a platina do 37 g
- šperky a doplňky ze slitin zlata a platiny do 60 g
- stříbro v neopracované nebo poloopracované formě a mincích, šperky a doplňky ze slitin stříbra do 300 g
- drahé kameny, vsazené do výše uvedených výrobků
Vývoz a dovoz valuty, drahých kovů a kamenů prostřednictvím poštovních zásilek je možný pouze v případě, že je deklarována cena zásilky.
Co se týče množství zboží, používá se definice „přiměřené množství“, přičemž pro občany EU platí u dovozu a vývozu alkoholických a tabákových výrobků liberálnější režim - např.:
- 800 ks cigaret, 400 ks cigár, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku
- 10 litrů destilátu, 90 litrů vína (max. 60 litrů perlivého vína), 110 litrů piva
- 500 g kávy nebo 200 g kávového extraktu, 100 g čaje nebo 40 g čajového extraktu
- 50 ml parfému nebo 250 ml toal.vody
Na dovoz výše uvedeného zboží mají právo pouze osoby starší 17 let. Věkové omezení neplatí pro léky - je možné dovézt do země množství a druh odpovídající osobní potřebě cestujícího. Postihy za porušení Devizového zákona BG jsou velmi tvrdé - kromě zabavení „předmětu porušení zákona“ jsou vyměřovány pokuty od 5000 do 35000 BGN nebo je dán podnět k zahájení trestního řízení. Při obzvláště velké hodnotě zabaveného zboží nebo valut je rovněž zabaven dopravní prostředek, ve kterém bylo zboží převáženo.
Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

BULHARSKO - Elektřina

Střídavý proud 220 V/50 Hz. Zásuvky jsou shodné jako v ČR, adaptér není potřeba.

BULHARSKO - Zdravotní péče

Úroveň zdravotnictví je podle kvalifikovanosti pomoci slušná, lékáren (Apteka) je velké množství, pro Černomoří je krajská nemocnice v Burgasu. Mezi ČR a BR je podepsána dohoda o poskytování první pomoci a nutného ošetření zdarma (týká se státních zařízení). Finanční stav zdravotnických zařízení je ale dost špatný a činnost zdravotních pojišťoven je nedostatečná. Proto se za vše musí platit hotově.

BULHARSKO - Doprava

Při cestování automobilem po silnicích Bulharska potřebují turisté řidičský průkaz (vhodný je mezinárodní řidičský průkaz). Pokud jedou vlastním vozem, musí být automobil označen mezinárodním označením CZ. Nutná je zelená karta a malý technický průkaz. Pokud není řidič vlastníkem vozu (majitelem je například někdo z rodiny), potřebuje notářské osvědčení o půjčení. Při jízdě v automobilu z autopůjčovny mu pochopitelně postačí listiny z půjčovny. 

BULHARSKO - Náboženství

pravoslaví (85 %), islám (13 %), katolictví (1 %).

BULHARSKO - upozornění

Voda z vodovodního řadu je v turistických střediscích pitná a bezpečná. Českým turistům však přesto může přivodit zdravotní problémy - nevolnosti, průjmy a zvracení. Proto doporučujeme pít kupovanou balenou vodu, která je levná, chutná a zdravá. Vodu z kohoutku užívejte jen k vaření nebo po převaření. Pití vody mimo oficiální rozvodné sítě se doporučuje až po její sterilizaci. Turisté bývají v Bulharsku stiženi průjmem přesto, že pijí pouze balenou či převařenou vodu. Spouštědlem mohou být i místní potraviny a jídla z restaurací. Důvodem není špatná kvalita, ale bakterie, na které nejsou turisté zvyklí. Průjmy obvykle zmizí do tří dnů. Na místě je však střídmost v jídle a používání protiprůjmových léků. Doporučujeme také pečlivě omývat ovoce a zeleninu z obchodů. 

 

BULHARSKO - Pobytová místa

Bulharsko - Albena

Tradiční letovisko Albena leží 37 km severně od Varny. Po celkové rekonstrukci v posledních letech získalo velmi elegantní tvář. Je vybudováno jako velký komplex přímořských klimatických lázní, kde jsou dostupné všechny služby. Necelou dvacítku hotelů v zálivu, obklopeném horami u krásné písečné pláže, doplňují restaurace, kulturní zařízení, obchody, bary, diskotéky, herny, kasino, sportovní komplexy (od forbalového hřiště přes tenisové kurty až po minigolf) a středisko provozování vodních sportů na pláži. Dopravu v letovisku zajišťuje turistický vláček.
Pláž v Albeně je držitelem modré vlajky EU, kterou si zasloužila svou polohou, kvalitou zázemí, čistotou vody i pečlivou údržbou. Jde o letovisko špičkové úrovně na celém černomořském pobřeží.
Transfer z/na letiště trvá zhruba 40 minut.

Bulharsko - Balčik

Balčik je jedno z nejstarších měst na černomořském pobřeží, vzdálené 35 km severně od Varny a 7 km severovýchodně od hotelového letoviska Albena, rozkládající se terasovitě v kopcích nad menším zálivem.
Již římský básník Ovidius obdivoval jeho krásu a nazval ho Bílým městem. Tato charakteristika platí i dnes jednak díky mnoha domům, postaveným z bílého kamene, jednak díky unikátním „bílým“ pískovcovým skalám, mezi kterými se město rozkládá. Je naprosto neuvěřitelné, že i přes blízkost hotelového letoviska Albena zůstal Balčik jen málo dotčen mezinárodním cestovním ruchem. Zachoval si atmosféru černomořského přístavního městečka s bulharskými cenami a velmi příjemnými a přátelskými obyvateli.
Balčik má městskou písečnou pláž s pozvolným vstupem do moře. Další menší pláž je v jižní části města, u které se nachází tobogan.
Transfer z/na letiště trvá zhruba 40 minut.

Bulharsko - Bansko

Bansko leží v pohoří Pirin, druhém nejvyšším horském masívu v Bulharsku. Nejvyšší vrchol Vichren dosahuje výšky 2914 m.n.m. Pro svůj charakter patří k nejrychleji se rozvíjejícím oblastem zimních sportů v Bulharsku. Najdete zde množství obchůdků, restaurací a barů, které Vás zlákají k příjemnému posezení.
Nad Banskem se rozkládá areál Shiligarnika (1725 m.n.m.) vybudovaný pod vrcholem Todorka a areál Bunderishka (1635 m.n.m.). Trojsedačkové lanovky začínají v 1.700 m a končí ve výšce 2.400 m, kde pokračují pomy až do výšky 2700 m. Nově vybudovány byly i další lyžařské tratě, celková délka sjezdovek tedy sčítá 65 km. Velké sjezdovky jsou dlouhé přes 2500 m.

Bulharsko - Carevo

Carevo je přímořské městečko, které se nachází 72 km jižně od Burgasu na úpatí pohoří Strandža. Před mnoha lety se carové Ferdinand a Boris rádi koupali nedaleko řecké vesnice Vasiliko, dnes známé jako CAREVO. V roce 1948 byla vesnice přejmenována na Mičurin (na počest ruského pěstitele rostlin) a pod tímto jménem městečko stále ještě zná spousta turistů, a to i přesto, že se oficiálně vrátilo ke svému původnímu předválečnému jménu.
Stejně jako na ostatních místech Černomoří i zde je pro vás připravena široká nabídka fakultativních autobusových výletů pořádaných do Sozopolu, Nesebru, Aquaparku, Istanbulu a jiných atraktivních míst bulharského Černomoří, rybolov, potápění, veloturistika.
Transfer z/na letiště trvá zhruba 80 minut.

Bulharsko - Černomorec

Malé pěkné městečko Černomorec ležící asi 25 km na jih od Burgasu a 8 km od Sozopolu, nabízí svým návštěvníkům jak krásnou písčitou pláž s pozvolným vstupem do moře, množstvím vodních sportů a možností občerstvení v plážových barech a restauracích, tak i koupání na nedalekých skalnatých březích, kde jsou i některá místa vhodná k "adrenalinovým" skokům do moře. V samotném městečku naleznete nejrůznější obchody, kavárny, restaurace a diskotéky. Doporučujeme všem klientům, toužícím po klidnějším letovisku a také rodinám s dětmi.
Transfer z/na letiště trvá zhruba 30 minut.

Bulharsko - Kiten

Kiten je přímořské městečko, které se nachází 60 km jižně od města Burgas, v těsné blízkosti střediska Primorsko. Vyniká mimořádně zdravým klimatem a velmi zajímavou přírodou v okolí střediska. Kitenský záliv je považován za jedno z nejkrásnějších míst jižního Černomoří.
Kiten - to jsou dlouhé písečné pláže, které se střídají se skalnatými útesy.
Městečko se nachází v podhůří lesnatého pohoří Strandža. Středisko je také známé svým přístavem, kde působí místní jacht - klub. Proto jej také doporučujeme všem milovníkům jachtingu a rybaření. Také v Kitenu, jako i v jiných černomořských střediscích, byla v poslední době otevřena celá řada hotelů, restaurací, kavárniček a obchodů a malá přímořská vesnička se rázem změnila na čilé rekreační centrum.
Díky možnostem fakultativních výletů se můžete podívat i do jiných zajímavých míst Černomoří, do Sozopolu, Nesebru, na řeku Ropotamo nebo do Varny. I z tohoto místa budete mít možnost se zúčastnit dvoudenního zájezdu do Istanbulu. Letovisko je vhodné pro milovníky zábavy - pořádají se zde vyhlášené beach-diskotéky.
Transfer z/na letiště trvá zhruba 80 minut.

Bulharsko - Krajmorie

Malá přímořská vesnička Krajmorie nedaleko Burgasu nabízí svým návštěvníkům rozsáhlou písčitou pláž s pozvolným vstupem do moře, výhled na burgaský záliv a výlet lodičkou na nedaleký ostrůvek Sv.Anastasija. Krajmorie je poklidná vesnička s malým počtem obchodů a restaurací. Pokud však zatoužíte po víru velkoměsta, městský autobus vás během 20 minut dopraví přímo do centra Burgasu, kde naleznete bohatou nabídku zábavy pro všechny věkové kategorie. Krajmorie je velice vhodné pro rodiny s malými dětmi a pro všechny, kteří chtějí strávit klidnou a pohodovou dovolenou mimo rušná letoviska.
Transfer z/na letiště trvá zhruba 20 minut.

Bulharsko - Kranevo

Kranevo je přímořská vesnička, která se nachází 25 km severně od Varny, 4 km jižně od hotelového letoviska Zlaté Písky a 3 km jižně od hotelového letoviska Albena. Kranevo má krásné široké písečné pláže a čisté mělké moře. Mezi Kranevem a Albenou leží na březích stejnojmenné říčky, listnatý les Batova - rezervace, v níž jsou vzácné stromy a chráněné rostliny.
Transfer z/na letiště trvá zhruba 40 minut.

Bulharsko - Lozenec

Přímořské letovisko Lozenec ležící asi 65 km jižně od Burgasu se pozvolna stává stále oblíbenějším místem prožití pohodové dovolené. Lozenec nabízí nejen krásné koupání na hlavní písčité pláži s pozvolným vstupem do moře, ale i další dvě menší pláže, krásnou přírodu a samozřejmě i restaurace, diskotéky, obchůdky. Krásnou a pohodovou dovolenou tu stráví nejen klienti vyhledávající klidnější letovisko, ale i rodiny s dětmi.
Transfer z/na letiště trvá zhruba 70 minut.

Bulharsko - Nesebr

Historické městečko Nessebar je jedním z nejstarších osídlených míst na celém černomořském pobřeží. Při pohledu na něj není těžké uhádnout, že muselo mořeplavce přitahovat svojí polohou na izolovaném skoro-ostrově již odedávna. Doložené nepřetržité osídlení se datuje z doby takřka 2.000 let př.n.l. V poslední době získalo místo pro svůj půvab pověst oblíbeného prázdninového střediska umělců. Ostatně kresby a malby všeho druhu si budete moci prohlédnout při procházkách křivolakými dlážděnými uličkami starého města, které lemují typické domy s kamennou podezdívkou a s patry z dřevěných trámů. Historický i duchovní význam tohoto místa dokazuje i těžko uvěřitelné množství zdejších kostelů, kterých je na ploše sotva 500 x 500 metrů takřka čtyřicet. Tato skutečnost přesvědčivě dokumentuje ekonomický, kulturní i duchovní význam tohoto místa. Pro svoji historickou jedinečnost a zachovalost historického jádra byl Nesebar vyhlášen městskou památkovou rezervací pod ochranou UNESCO.
Přímo na poloostrově je úzká kamenito-písečná pláž. Snadno dosažitelná je i dlouhá písčitá pláž na pevnině, vzdálené jen několik set metrů přes úzkou šíji. Podél této pláže se rozkládá nová část městečka. Nový Nessebar se stále více stává oblíbeným cílem turistů, když v jeho jižní části u krásné písečné pláže vyrostla řada nových hotelů vysoké úrovně.
Na severu městečko navazuje na oblast letoviska Slunečné pobřeží se všemi jeho bohatými možnostmi zábavy a velkým Aquaparkem na jihu sousedí směrem k Burgasu s menším rozvíjejícím se letoviskem Ravda.
Transfer z/na letiště trvá zhruba 30 minut.

Bulharsko - Obzor

Městečko Obzor leží v údolí řeky Dvojnica, které je spolu s nedalekým souběžným tokem řeky Kamčija vyhlášeno přírodní rezervací. Je na přibližně poloviční cestě mezi dvěma největšími bulharskými přístavy - Varnou a Burgasem (do obou míst cca 60 km).
Turisté začali zdejší krásnou pláž z jemného písku s pozvolným vstupem do moře objevovat relativně nedávno. Hotelových kapacit proto není mnoho a jsou zcela nové, na výborné úrovni. Městečko se snaží vytvářet příjemné prostředí pro turisty, kteří přijíždějí objevovat krásu tohoto koutu bulharského pobřeží, obklopeného nedotčenými horami a lesy. Místní archeologický park je plný památek na dobu, kdy bylo místo řeckým a později římským provinčním střediskem Heliopolis. Působivé jsou zejména vykopávky Jupiterova chrámu a středověké pevnosti Kozyak.
Obzor je ideální pro klidnou rodinnou dovolenou.
Transfer z/na letiště trvá zhruba 60 minut.

Bulharsko - Pomorie

Pomorie je město založené již v době antiky (4 století př. n. l.). Leží 12 km severně od letiště Burgas a 18 km jižně od Slunečného pobřeží na podlouhlém skalnatém poloostrově. Je známé léčivým bahnem a přírodním železitým pískem hnědé barvy, který pokrývá místní pláže.
Pomorie je balneologickým městem (léčí se tu onemocnění pohybového ústrojí, periferní nervové soustavy, lupenka a jiné kožní choroby, onemocnění dolních a horních cest dýchacích, gynekologické nemoci apod.) a městem vinařství, ovocnářství a dobývání soli. Spojení s Burgasem a Slunečným Pobřežím je zajištěno místními autobusy.
Transfer z/na letiště trvá zhruba 20 minut.

Bulharsko - Primorsko

Bývalá rybářská vesnička Primorsko, která se v průběhu let rozrostla ve známé turistické centrum. Leží 50 km jižně od Burgasu v podhůří pohoří Strandža na poloostrově Kjuprija, k němuž ze severu a z jihu přiléhají dvě pláže s jemným pískem, čistou vodou a pozvolným přístupem do moře. Na okraji městečka se vlévá do moře Ďavolska řeka. Asi 4 km od městečka je známá přírodní rezervace řeky Ropotamo, která je častým cílem výletů. V městečku je hodně soukromých restaurací, obchodů, stylových podniků. Možnost výletů do okolí a Istanbulu.
Transfer z/na letiště trvá zhruba 60 minut.

Bulharsko - Slunečné pobřeží

Slunečné pobřeží je největším letoviskem na bulharském pobřeží, leží u dlouhé široké pláže z jemného písku s pozvolným vstupem do moře. Je jedním z nejoblíbenějších míst na celém pobřeží, protože kromě výborného koupání nabízí paletu všech služeb obvyklých u tak velkého turistického střediska.
Hotely jsou z větší části po zásadní rekonstrukci a nabízejí velmi dobrou úroveň služeb. Lze tu provozovat všechny druhy sportů, včetně vodních sportů na pláži. V místě je i velký aquapark a atrakce pro děti i dospělé. Široký je výběr restaurací, taveren v tradičním stylu, barů, kaváren, diskoték a nočních klubů.
Rozloha letoviska podél takřka osmikilometrové pláže v zeleni a mezi písečnými dunami přitom zaručuje, že nebudete zbytečně rušeni nepřetržitým životem, kterým letovisko pulsuje. Nespornou výhodou Slunečného pobřeží je i jeho poloha v sousedství historického městečka Nesebar. Na své si tu přijdou jak vyznavači rodinné dovolené na pláži, tak milovníci prázdninových aktivit, sportu a zábavy.
Středisko nabízí vše v hojné míře. Místní spojení je zajištěno turistickým vláčkem. Autobusová linka Vás dopraví jak do nového Nesebaru na pevnině, tak k historické části městečka na vysunutém poloostrově. Dojít tam lze ale i pěšky nebo dojet na kole, případně se dopravit lodí. Snadno se můžete dostat pravidelnými spoji i do Burgasu (necelých 40 km).
Transfer z/na letiště trvá zhruba 30 minut.

Bulharsko - Sozopol

Sozopol - malebné historické rybářské městečko ležící 35 km jižně od Burgasu. Dodnes jsou zde významné památky připomínající helénskou epochu. A kromě toho zde stále žije významná řecká komunita. Sozopol má jedinečnou atmosféru. Dřevem obložené domy v těsných uličkách, fíkovníky v zahradách za kamennými zdmi, domácí vinice v každém dvoře poskytující lehký stín za poledního žáru, malebná zákoutí pro dva a tiché hospůdky na útesu nad vlnami, rybáři vyplouvající za úsvitu na moře, umělci vystavující v galeriích na ulici svá díla, staré ženy vytvářející přímo před vašima očima nádherné pletené či háčkované ubrusy. To vše v Sozopolu naleznete.
Romantiku může rychle vystřídat bujaré noční veselí ve spoustě barů, restaurací či diskoték. Velmi populární jsou zde místní potápěčské kurzy vedené profesionálními instruktory v nedalekém Primorsku.
Transfer z/na letiětě trvá zhruba 40 minut.

Bulharsko - Sveti Konstantin

Nejstarší bulharské letovisko Sveti Konstantin bylo založeno už v roce 1908 jen několik málo kilometrů severně od bulharské černomořské metropole Varny. Je známé také jako klimatické a minerální lázně. Velmi členité pobřeží tu na úseku delším než 5 kilometrů vytváří řadu malých zálivů a skalnatých mysů, které jsou ideální jak pro koupání, tak pro potápění. Vysoké břehy, pokryté stoletými smokvoněmi a lipami, pak místo ukrývají před vlivy pevniny. Zdejší vzduch díky těmto přírodním podmínkám obsahuje velké množství volných záporných iontů ozónu a do moře vyvěrá z okolních skal celá řada minerálních pramenů. Středisko bylo proto budováno jako malé přímořské lázně (balneologická centra fungují v Grand Hotelu Varna a v hotelu Joliot Curie), kterým nechybělo nic ze zařízení proslulejších přímořských lázní včetně např. kasina (dnes součásti Grand Hotelu Varna).
Příjemnou místní atmosféru doplňuje výběr restaurací, barů, kavárniček a klubů, stejně jako bohatá nabídka sportovního vyžití od tenisu a squashe až třeba po fotbal a výběr vodních sportů. Do několik kilometrů vzdálené Varny s jejími atrakcemi jako je mořské akvárium, delfinárium a krásný park podél nábřeží, je časté spojení pravidelnou autobusovou linkou.
Transfer z/na letiště trvá zhruba 45 minut.

Bulharsko - Sveti Vlas

Na úpatí svahů pohoří Balkan/Stara Planina leží malé městečko Sveti Vlas (Svatý Vlas), nabízející krásný panoramatický pohled směrem na jih na pláže Slunečného pobřeží a poloostrov s historickým městem Nesebar.
Sveti Vlas se v posledních letech stal rozrůstajícím se rekreačním letoviskem, ležícím 4 km severně od Slunečného pobřeží a 40 km od Burgasu. Svatý Vlas se nachází jižně od mysu Eminem, kde z moře vystupují hory Staré Planiny, které chrání pobřeží před severními větry a vytváří horské klima. Proto jsou zde výborné podmínky pro osoby nemocné dýchacími cestami. V centru Svatého Vlasu najdete poštu, bankomat, oblíbené obchůdky a mnoho výborných restaurací, kde Vás překvapí, na rozdíl od Slunečného pobřeží, mírné ceny.
Pláže jsou písečné i oblázkové, pozvolně se svažující do moře, ideální i pro děti. Půjčování lehátek a slunečníků za poplatek. Za zábavou se lze dopravit do jen 4 km vzdáleného letoviska Slunečné Pobřeží.
Sveti Vlas tak zaručuje zároveň klidnou dovolenou u pláže a přitom veškerou představitelnou zábavu na dosah.
Transfer z/na letiště trvá zhruba 40 minut.

Bulharsko - Varna

Město Varna ( 297 tis. obyvatel) je největším městem na bulharském černomořském pobřeží a podle počtu obyvatel a svého významu třetím největším městem republiky po Sofii a Plovdivu. Je i největším bulharským přístavem. Nachází se ve stejné zeměpisné šířce jako známé lázně Francie a Itálie - Biaritz, Nizza, Monako, Livorno a další. Je umístěno amfiteatrálně na několika terasách nad mořem. 
Transfer z/na letiště trvá zhruba 15 minut.

Bulharsko - Zlaté Písky

Jedno z nejznámějších bulharských letovisek Zlaté Písky bývá zařazováno mezi nejkvalitnější místa Evropy ke strávení letní dovolené u pláže. Rekonstruované i nově vybudované hotely leží ve velmi působivé poloze na úpatí a svazích hor, strmě spadajících k dlouhé pláži ze zlatavého písku, který dal letovisku svoje jméno. Turistické letovisko leží v rámci stejnojmenné přírodní rezervace a je známé tím, že jej obklopuje nedotčená příroda. Bývalá podoba Zlatých Písků jako místa hromadné odborářské dovolené s nivelizovanými službami je tatam.
Nabídka služeb je velmi široká a okolí 4 kilometry dlouhé pláže, nesoucí jako znak své kvality a čistoty prestižní Modrou vlajku EU, je lemované promenádou a nabízí všechny představitelné druhy rozptýlení a zábavy ve dne i večer. Pro rodiny je důležité, že nabídku služeb doplnil v roce 2005 velký Aqua Park s mnoha atrakcemi pro děti i dospělé. Pohodlné spojení v rámci celé zóny zajišťuje turistický vláček. Do 17 km vzdálené Varny s jejími atrakcemi jako je mořské akvárium, delfinárium a krásný park podél nábřeží, je časté spojení pravidelnou autobusovou linkou.
Transfer z/na letiště trvá zhruba 1 hodinu 15 minut.


Kompletní nabídka zájezdů do Bulharska << klikněte ZDE >>