DÁREK PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOSTUDĚLEJTE RADOST, DARUJTE VYSNĚNOU DOVOLENOU
VYBERTE A OBJEDNEJTE DÁRKOVÝ POUKAZ V LIBOVOLNÉ HODNOTĚ

 

* Dárkový poukaz je určen pro ty z vás, kdo chtějí svým blízkým udělat radost.
* Dárkovým poukazem bude majiteli umožněno uhradit jakýkoliv zájezd z nabídky cestovní agentury NETimpuls
* Poukaz vystavíme v jakékoliv nominální hodnotě, kterou si určí kupující, a kterou uhradí ve prospěch cestovní agentury NETimpuls. 

Poukaz bude vystaven:

* buď na konkrétní jméno obdarovaného (nepřenosný) nebo beze jména (finální uplatnění musí být odsouhlaseno kupujícím)
* na libovolnou nominální hodnotu daru (číselně i slovy)
* s pořadovým číslem (pod tímto číslem bude poukaz evidován)
* s platností do kdy a dnem vystavení
* s podpisem odpovědného zástupce cestovní agentury NETimpuls.

 

Ostatní ujednání:

* Poukaz lze výhradně použít k úhradě celkové nebo jen částečné ceny zájezdu z nabídky cestovní agentury NETimpuls.
* Poukaz nelze v žádném případě směnit za hotovost.
* Na vystavený poukaz již nelze vrátit uhrazenou hodnotu poukazu.
* Na požádání lze na hodnotu vystaveného a řádně uhrazeného poukazu vystavit fakturu – daňový doklad.
* Poukaz může být zaslán elektronicky (e-mailem) nebo doporučenou poštou (jedná se o ceninu), a to na adresu určenou objednavatelem.
* Poukazy jsou ceniny a je nutné s nimi takto zacházet. V případě ztráty vystaveného poukazu neručí naše cestovní agentura za její uplatnění jinou osobou.

Dárkový poukaz objednejte:
telefonicky na čísle 777 743 241
mailem na adrese: dovolena@netimpuls.cz  

 

ZPĚT K VYHLEDÁNÍ ZÁJEZDU ON-LINE